h

Wanneer krijgt Steijl nu eindelijk haar buurtsuper?

25 maart 2010

Wanneer krijgt Steijl nu eindelijk haar buurtsuper?

20-02-2010 buurten Steijl 2 De SP heeft eind februari een rondgang gemaakt door Steijl en geconstateerd dat er nog geen enkele vordering is betreffende de realisatie van de beloofde buurtsuper, in het leegstaande pand aan de Pater Petersstraat/ St. Rochusstraat. Dat gebouw is vervallen en een schande voor het mooie dorp, men wil graag snel de buurtsuper maar duidelijkheid blijft uit. Reden voor vragen van de SP aan de wethouder.

Een eigen supermarkt is een lang gekoesterde wens van de Steijlenaren. Afgelopen winter, met haar soms spekgladde wegen, bleek maar weer dat het vooral voor ouderen en mindervaliden een hel is om zelf inkopen te doen. Men durft de straat niet op, moet anderen lastig vallen voor hun boodschappen, geld opnemen kan ook al niet in dorp en een busverbinding in de buurt is ver weg.

20-02-2010 buurten Steijl 1 Bijna iedereen was het er over eens: in Steijl is het prettig wonen maar waar blijft die buurtsuper?!

In gesprekken met omwonenden bleek dat het al vele jaren leegstaande gebouw (oude machinefabriek) een doorn in het oog is en zorgt voor veel overlast door vandalisme, drugsdealers, ongedierte en inbraak/insluiping. Het vervallen gebouw met haar ingegooide ruiten en losliggende glasscherven is een gevaar voor spelende kinderen (tegenover het pand staat een bassischool). Het gebouw ontsierd de wijk en wordt gekenmerkt als een “puist in de buurt”. Men wil graag van het huidige gebouw af, snelle sloop is gewenst, waardoor ook de realisatie van de buurtsuper dichterbij moet komen.

20-02-2010 buurten Steijl 2

Vele jaren geleden werd de wens voor een buurtsuper omgezet in een concreet plan. In de oude machinefabriek zou het moeten komen. In het begin vooral gesteggel over de omvang van de supermarkt; Steijl wilde een grote maar de gemeente Venlo wenst hooguit mee te werken wanneer het de helft zou worden. De gemeente kreeg na lang getouwtrek haar zin maar sindsdien is er weinig meer gebeurt. Steijl wacht nog steeds op haar eigen supermarkt, liefst met PINautomaat.

20-02-2010 buurten Steijl 3 Achterzijde/ zijkant van de oude machinefabriek. De hal links wordt tijdelijk als caravanstalling gebruikt.

Intussen is het beoogde gebouw steeds meer aan het verloederen, trekt het schimmige figuren aan, en is het een plek waar ratten huizen die ook regelmatig andere woningen 'bezoeken'. De buurt wil duidelijkheid, de SP ook, reden genoeg om bij de gemeente aan de bel te trekken.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Buurtsuper Steijl
Datum: 25 maart 2010

Op een vraag van een bewoner antwoordde wethouder Verheijen op 12-1-2010 dat “het college van B&W de wenselijkheid van de buurtsuper onderkent en de realisatie niet tegenhoudt, de bouwvergunning kan morgen verstrekt worden. De ontwikkelaar laat het afweten doordat door losgeweekte toezeggingen de grond meer waard is geworden.”

Voor de SP is dit aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is de gemeente nog in overleg met de ontwikkelaar cq. eigenaar van de grond en het pand, voor de realisatie van de buurtsuper?

2. Welke toezeggingen zijn er aan de ontwikkelaar gedaan? Waardoor is de grond meer waard geworden? Wie draait op voor de bodemsanering en op welke termijn kan hiermee begonnen worden?

3. Welke bezwaren zijn er om het huidige pand te slopen? Is het mogelijk het pand op korte termijn te slopen en tijdelijk een nieuwe inrichting te geven zoals een parkeervoorziening, stalling of speelplek? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om met mogelijke exploitant(en) van de supermarkt, de ontwikkelaar cq. eigenaar van de grond en het pand te bewegen snel over te gaan tot actie voor de realisatie van de buurtsuper?

5. De Gemeente Venlo heeft reeds jaren geleden al aangegeven zich sterk te zullen maken voor de realisatie van de buurtsuper op de voorgestelde locatie, maar waarom is er sindsdien ‘radiostilte’ richting de buurtbewoners? Bent u met de SP van mening dat elke informatie over de voortgang voor omwonenden van belang is? Bent u bereid om de buurt op korte termijn te informeren over de stand van zaken?

6. Bent u bereid om met mogelijke exploitant(en) van de supermarkt te bezien of een vaste PINautomaat in de buurtsuper te realiseren is die ook van buitenaf te bedienen is? Zo nee, bent u bereid om te zorgen voor een inpandige PINautomaat in de buurtsuper?

7. Bent u bereid om in overleg te treden met Veolia voor een betere bereikbaarheid van Steijl, aangezien er nu enkel een bushalte is aan de Roermondseweg waardoor mensen die ‘dieper’ in Steijl en op de Alland wonen (met name mindervaliden en ouderen) ver moeten lopen?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


20-02-2010: Buurten in pittoresk oud-Steijl

U bent hier