h

Twee extra ledenvergaderingen

24 maart 2010

Twee extra ledenvergaderingen

Emile Roemer De leden hebben het voor het zeggen en bepalen hoe onze kandidatenlijst en verkiezingsprogramma er uit gaan zien waarmee we als SP tijdens de verkiezingscampagne naar de kiezer stappen. Ook zal dit programma onderdeel uitmaken van een mogelijk ‘gezamenlijk links alternatief’ om te komen tot een brede linkse coalitie in de Tweede Kamer.

Daar is echter wel een PvdA voor nodig die ook eens naar links durft te kijken. Juist daarom moeten we de kiezers attent maken dat alleen een sterke SP de PvdA naar links kan trekken om samen een regering te gaan vormen voor een beter en socialer Nederland!
Emile Roemer Juist nu is het van groot belang dat men niet meer om de SP heen kan. Want zoals onze kersverse fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Emile Roemer al zei: “Kiest Nederland voor het retro-rechts van 1980 of voor het lef van links?”.

Die keuze gaan we de komende maanden aan de kiezer voorleggen maar vooraf dienen we eerst als afdeling te beslissen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Want met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni, dienen deze snel te worden gepresenteerd.
Daarvoor worden op 24 april een ingelast congres en op 3 april regioconferenties gehouden. Voorafgaand dienen de afdelingen zich te buigen over de concepten en ‘nota van wijzigingen’. Om de leden maximale inspraak te geven, organiseert de SP-afdeling Venlo twee extra ledenvergaderingen op 25 maart en 8 april. Al onze leden hebben hierover per post een uitvoerige brief gekregen met alle informatie, activiteiten, agenda en procedures.

  • Extra ledenvergadering 1: Donderdag 25 maart 2010, van 19.30-21.30 uur ('zaal 2')
  • Extra ledenvergadering 2: Donderdag 8 april 2010, van 20.00-22.00 uur ('proeflokaal')
  • Locatie is steeds Café-zaal de Maagdenberg (Maagdenbergplein 11 te Venlo, parkeerplaats aan overzijde)

Wat gaat er precies gebeuren: Op 25 maart bespreken we het eerste conceptverkiezingsprogramma en concept-kandidatenlijst, die kort daarvoor door de landelijke SP zijn toegestuurd. stemmen Ook worden de vijf afgevaardigden met stemrecht voor de regioconferentie en het partijcongres gekozen. Naar aanleiding van de reactie uit de ledenvergaderingen volgt op 3 april een regionale bijeenkomst in Roermond waarbij de Limburgse afdelingen met partijbestuursleden discussiëren.
Met die reacties wordt vervolgens een ‘nota van wijzigingen’ gepresenteerd die de afdelingen op 8 april in hun ledenvergadering bespreken. Vervolgens wordt alles op het 17e partijcongres op 24 april vastgesteld door de afgevaardigde leden van iedere afdeling.

Het concept verkiezingsprogramma (PDF)
Financiële bijlage (PDF)
De concept kandidatenlijst

U bent hier