h

Ledenvergadering koos en proost

6 januari 2010

Ledenvergadering koos en proost

05-01-2010 ALV 2 Gisterenavond werd de eerste ledenvergadering van dit jaar gehouden. Een gezellige en belangrijke bijeenkomst want naast de borrel viel er ook wat te kiezen; een nieuw bestuur, congresgangers, kascontrolecommissie en de fractievoorzitter werden gekozen. Het zittende bestuur verantwoordde zich over het afgelopen jaar en de twee verkiezingen daarin, de nieuwe voorzitter proostte met champagne op het komende jaar.

Ton Heerschop, organisatiesecretaris en gemeenteraadslid, opende de avond en gaf het belang aan van de mening van de leden. In zijn toespraak ging hij ook in op de belangen van de leden als oren en ogen van de afdeling om de straat in positieve zin naar de raad te brengen. Ook een compliment ging naar de leden die alles op alles hebben ingezet om het behaalde resultaat van nul naar 6% en dus twee zetels, te realiseren. De media heeft direct opgepikt dat de SP inderdaad al vanaf de eerste dag een stevige oppositie inzet.

05-01-2010 ALV 1 Ton Heerschop (staand midden) spreekt de aanwezige leden toe.

Daarna nam afdelingsvoorzitter en lijsttrekker Alexander Vervoort het woord; hij ging in op de wijze waarop het afgelopen jaar de afdeling aan het werk is geweest. Ook de acties, het naar Venlo halen van Kamerleden en de verkiezingen zowel voor Europa als voor de gemeenteraad kwamen aan de orde. Conclusie: de afdeling die we overdragen staat er goed voor maar we zouden nog best meer actieve leden mogen hebben.
Ook Alexander gaf de leden een pluim met de manier waarop de afdeling de schouders eronder heeft weten te krijgen na het verlaten van de gemeenteraad in 1999, de terugval van afdeling tot ledenwerkgroep en weer de opbouw tot volwaardige officieel erkende afdeling in 2005. Binnen de afdeling hebben de leden eerder besloten dat het onwenselijk is dat de afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter dezelfde persoon zijn. Na bijna vier jaar als afdelingsvoorzitter is het voor hem nu dus tijd om het stokje over te dragen aan een ander.

05-01-2010 ALV 2 Het nieuwe afdelingsbestuur: v.l.n.r.: Henk Zegers, Els Raeijmaeckers, Guus Janssen, Jan Coopmans, Gonny Schreurs, Stefan Hugues en aanvullend Alexander Vervoort.

Bij de verkiezing van het bestuur werd het meteen teruggebracht van 11 naar de (na de verkiezingen) meer realistische omvang van 6 leden. Begin 2009 koos de afdeling voor een groot bestuur om daarmee de aderlating na de verkiezingen van bestuursleden die de fractie gaan vormen, op te vangen doordat men reeds is ingewerkt en ervaring op kon doen. Zodoende waren alle kandidaten opnieuw verkiesbaar als bestuurslid, al krijgen de meesten een nieuwe functie. Zes bestuursleden werden met overgrote meerderheid gekozen, net als Alexander Vervoort die als fractievoorzitter werd gekozen en daarmee ook deel uit maakt van het afdelingsbestuur.
Peer en Pieter vormen dit jaar de kascontrolecommissie, die spoedig aan de slag gaat zodat de eerstvolgende ledenvergadering zij verslag kunnen doen.
Als laatste was daar de verkiezing van de 9 afgevaardigden die op 30 januari aanstaande de afdeling vertegenwoordigen op het 16e Partijcongres.

05-01-2010 ALV 3 Met champagne proostte de nieuw gekozen afdelingsvoorzitter Jan Coopmans samen met de aanwezigen op het nieuwe jaar. Peer van der Hout zorgde op gitaar voor de nodige muzikale noten.
Jan Coopmans had als nieuwe voorzitter de schone taak om de ledenvergadering af te sluiten. Hij zat er meteen scherp in door Alexander mee te geven dat de afdelingsvoorzitter de hoogst verantwoordelijke is binnen de afdeling (binnen de SP is de fractie ondergeschikt aan het bestuur). Met andere woorden: de fractie kan niet lui worden want dat heeft dit bestuur direct door.

De afgelopen jaren hebben heel veel mensen zich keihard ingezet voor het behaalde resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee hebben die mensen een nieuw sociaal begin voor het nieuwe Venlo mogelijk gemaakt.
Twee zetels winst is de op twee na grootste winst in de gemeente Venlo! Dat hebben we te danken aan de inzet van heel veel mensen. Met de gedachte aan de inzet van al die mensen en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, zitten de twee SP raadsleden in de raad. Niet alleen zitten maar ook zij hebben de belofte gedaan om onder de mensen te blijven, actief te blijven en vooral volksvertegenwoordiger te zijn.
De SP was, is en zal er altijd klaar voor zijn, dat is wel duidelijk geworden op de vijfde januari van 2010.


Het nieuwe afdelingsbestuur ziet er als volgt uit:
1. Afdelingsvoorzitter: Jan Coopmans
2. Organisatiesecretaris: Henk Zegers
3. Penningmeester: Els Raeijmaeckers
4. Ledenadministratie: Stefan Hugues
5. Coördinator Hulpdienst: Gonny Schreurs
6. Algemeen bestuurslid/ campagneleider: Guus Janssen
• (fractievoorzitter: Alexander Vervoort, bestuurslid uit hoofde van z’n functie)


De afgetreden bestuursleden nemen plaats in de kerngroep; een groep van leden die het bestuur en de fractie adviseren en van ideeën voorzien ofwel de ogen en oren van de partij.

NU is de tijd! Sluit je aan en word lid
01-01-2010: Nieuwjaarswens Agnes Kant en Jan Marijnissen

U bent hier