h

Fijne feestdagen en een sociaal 2010

24 december 2009

Fijne feestdagen en een sociaal 2010

kerstwens SP Venlo De periode rond de feestdagen wordt door veel mensen teruggeblikt en vooruit gekeken. Wat hebben we aan prestaties neergezet, wat deden we fout en wat ging goed? Maar ook de spanning naar het nieuwe jaar toe, wat zal dat brengen, wat zullen de successen zijn en wat de fouten? De SP zal ook in het nieuwe jaar alert en kritisch zijn, buiten de raad zoals u van ons gewend bent maar vanaf januari ook in het stadhuis.

Terugkijkend naar 2009 is het een jaar waarin Venlo in meerdere opzichten een ruk naar rechts maakte. Voor politiek Venlo was het een erg druk jaar. Begin van het jaar begon met een stevige discussie over de verkoop van Essent, voor de SP reden om de partijen die daarvoor waren voor gek te verklaren: ze zijn NUTS! Met actievoeren en op de publieke tribunes van gemeente en provinciehuizen waren SP’ers aanwezig. In Venlo hielden we daarmee de PvdA aan de goede kant van de streep. Jammer genoeg torpedeerde de Staten van Brabant door achterkamertjespolitiek het succes van de actie en ging Essent over de toonbank waarmee onze zeggenschap over de elektriciteit aan het buitenland werd verkwanseld, enkel voor het tijdelijke geld.

En toen kwamen er twee verkiezingscampagnes
Eerst de Europese verkiezingen, hoewel ruim dertig procent van de Venlonaren PVV stemde slaagde de SP erin om in percentage vooruit te gaan in onze gemeente. De uitslag gaf geen duidelijk beeld want de ene helft van de kiezers gaf aan dat ze tegen dit Europa waren, zijn en blijven; de andere helft gaf aan dat voor hen de Verenigde Staten van Europa nog niet ver genoeg gaat.
Na de zomervakantie kwam de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing op gang. Met een prachtig resultaat van twee zetels komt de SP in de gemeenteraad van nieuw-Venlo waarin door de gedwongen herindeling ook Arcen, Velden en Lomm zijn toegevoegd.
Het roerige jaar liet zien dat het rommelde rondom onderwijsstichting Akkoord, Wel.kom ging bijna kopje onder en had steun nodig van de gemeente, het ontwerp van de A74 is met name Blerick, Venlo-zuid, Tegelen en Boekeind door de strot gedrukt en zo hadden we nog wel meer zaken om de wenkbrauwen bij te fronsen.

kerstwens SP Venlo Maar 2009 blijft toch vooral het jaar waarin de afdeling Venlo doorbrak en zich ook vertegenwoordigd weet in de gemeenteraad. Vanaf 4 januari beginnen onze raadsleden Ton en Alexander aan hun werk. Aardig maar daarnaast moeten we de afdeling sterk genoeg houden om ook vooral actief te blijven. Een nieuw bestuur zal met de kerngroep en de wijkverspreiders de activiteiten voortzetten. Het gekregen vertrouwen van de mensen willen we uitbouwen en gaan waarmaken.
Met de gevolgen van de economische dip op de achtergrond is de SP vaak de enige partij waarin mensen nog vertrouwen als het gaat om het veiligstellen van sociale verworvenheden. Verworvenheden die geen luxe zijn, maar al te vaak noodzakelijk zijn om een fatsoenlijk sociaal vangnet te behouden.

Om een tegenwicht te bieden aan de partijen die de rechtse koers van Venlo ondersteunen zal de SP hard aan de bak moeten. Er zal doorlopend behoefte zijn om actie te ondernemen tegen asociale maatregelen zoals bijvoorbeeld bezuinigingen op het minimabeleid. De SP zal met alternatieven blijven komen voor een menselijker en socialer Venlo!

Namens het afdelingsbestuur en de aanstaande gemeenteraadsfractie wensen we iedereen een goed, gezond en vooral menselijk en sociaal 2010!

NU is de tijd! Sluit je aan en word lid

U bent hier