h

De lijst Derkx???

6 november 2009

De lijst Derkx???

06-11-2009 lijstduwersdebat 3 Vanavond werd het lijstduwersdebat gehouden. Voor het eerst ooit gingen ook eens de nummers laatst van de deelnemende partijen met elkaar in debat. Alhoewel debat, het moest vooral ludiek en gezellig worden. Aantonen dat politiek ook om te lachen is. En dat werd het dan ook, soms zelfs hilarisch.

Lijstduwers zijn mensen die opvallen, op een positieve manier bekend zijn in de gemeenschap en door de voorkeur voor de partij die zij steunen die partij onder de aandacht brengen. In feite hoopt iedere partij met hun lijstduwer een stemmenkanon te hebben. Er zijn ook lijstduwers die eigenlijk gewoon gekozen willen worden maar in conflict zijn gekomen met de lijst(trekker) of partijafdeling en dus op de laatste plek staan.

Dat Sef Derkx bij de SP lijstduwer is, is geen publiciteitsstunt. Sef gaf aan door twee telefoontjes in zijn leven te zijn verrast. Na het eerste ging hij als Jocusprins door de stad, bij de tweede zat hij ineens in de politiek. Hoewel hij al langer lid is van de SP, was dit toch een eer, zo gaf hij vanavond desgevraagd aan.

06-11-2009 lijstduwersdebat 2 SP-lijstduwer Sef Derkx in actie met spitsvondige en soms poëtische woorden.

Het lijstduwersdebat ontstond uit een voorzet van SP'er Sef Derkx die het idee opvatte voor 'kloekers douwers' oftewel de lijstduwers zouden met veel bier een leuke avond bouwen over niks en een beetje politiek. GroenLinks-lijstduwer Peter Freij kopte het idee in om er een waar lijstduwersdebat van te maken; discussie en gezelligheid in een minder serieuze setting. De serieuze Robert Bouten presenteerde de avond samen met Cock Ooms als zijn sidekick, voor deze avond 'sidecock' die met rake en soms schunnige opmerkingen de lach aan zijn kont had hangen.

Het was een merkwaardig en toch ook een waardig gezelschap wat aantrad. Want je kunt vinden van politieke partijen wat je wilt, als er zoveel gelachen wordt in de politiek als op bij het lijstduwersdebat dan kun je een avond theater beter inruilen voor een avondje gemeenteraad.
Niet alles was serieus en ook niet alles was theater. De lijstduwers profileerden zich als fervente aanhangers van hun partij. Maar duidelijk was dat Sjors Peeters en Jo van der Velden de enige waren die ook echt de raad in willen. Sjors heeft daar een heuse campagne voor opgezet om de PvdA te bewijzen dat zij een fout heeft begaan bij haar keuze om hem op een onverkiesbare plaats te zetten. Jo wil bewijzen dat hij voor het CDA een enorm belangrijke man is. Beide gevallen getuigen niet van een goed doordachte lijst en goede voorbereidingen naar de verkiezingen.

06-11-2009 lijstduwersdebat 3 Van zeven partijen waren de lijstduwers aanwezig waarbij de LokaleDemocraten eindelijk als 1 partij optraden en gezamelijk een lijstduwer stuurden.

Op een gegeven moment gaf Sef Derkx aan dat hij misschien het wel eens niet eens kon zijn met het SP standpunt. Rumoer in de zaal want de SP die een discussie voert in eigen gelederen, daar kijken sommige partijen van op. Dat de SP dit doet voor het bepalen van het standpunt schijnt vreemd te zijn. De presentator had de lachers op zijn hand toen hij uitriep dat er wellicht een “lijst Derkx” zou komen en ging verhaal halen bij SP-lijsttrekker Alexander Vervoort. Dat er ook binnen de SP soms afwijkende standpunten mogen zijn leek sommige vooringenomen figuren te verbazen.

De mooiste discussie was tussen Peter Freij (GL) en Gerard Fokkens (VVD). Freij verweet de VVD draaien op het punt van cultuurplan 'Made in Venlo'. Daarbij haalde hij letterlijk woorden aan van VVD-wethouder Verheijen die gezegd zou hebben dat de impasse voorbij zou zijn doordat Verheijen akkoord zou zijn met Made in Venlo met commerciële bioscoop en dat “binnenkort” een deal gesloten zou worden. Dit zou opnieuw een draai van de VVD betekenen, een open zenuw voor de huidige VVD-fractievoorzitter Camp die als door de bliksem getroffen dit als “vreemd” afdeed. GL-lijsttrekker Ineke Hendrickx begon bijna te flippen. Men kwam er niet uit, maar met de nodige humor kwam er toch een soort van conclusie dat GroenLinks en de VVD geen vrienden meer zijn.

06-11-2009 lijstduwersdebat 1 SP-medelijstduwer Arno Adams voorzag de avond van een muzikale bijdrage en speelde drie sociaal bewogen liedjes.

Aan het einde van de avond werd de vraag gesteld wat voor de lijstduwers hun ideale coalitie zou zijn. Zowel SP, PvdA als GroenLinks gaven aan voor een linkse coalitie te gaan. VVD en CDA zien het meer zitten met elkaar en de Democraten erbij. De CU wil gaan voor een brede coalitie van de 7 aanwezige partijen. Nu lijkt 7 wethouders de SP wat veel dus worden we dan waarschijnlijk de enige en grootste oppositiepartij! De meest verstandige woorden kwamen van onze eigen Sef: “Hoezo coalitie, als we te veel water bij de wijn moeten doen wordt het ook niets. Dan liever een oppositierol waarin het college eens kan ervaren hoe het is om echt weerwerk te krijgen!” Daarmee kon de 'lijst Derkx' die Bouten wilde uitspelen definitief naar de prullenmand.


De aanwezige lijstduwers waren: Arjen Duvekot (CU), Jo van der Velden (CDA), Gerard Fokkens (VVD), Peter Freij (GL), Sjors Peters (PvdA), Marcel Dings (Lokalen) en Sef Derkx (SP). Andere partijen konden of mochten niet: D'66 wilde niet, Moslimpartij kon niet, R'10 kent enkel lijsttrekkers, R'82 wilde de nr.6 sturen maar alleen lijstduwers mochten komen dus kwam er niemand...


U bent hier