h

Buurten in Velden-oost: veel tevreden bewoners maar het kan beter

16 september 2009

Buurten in Velden-oost: veel tevreden bewoners maar het kan beter

buurten in de buurt Velden ligt er mooi bij in de avondzon, de SP is op bezoek in dit mooie dorp aan de Maas. De SP’ers gaan weer de deuren langs om te horen wat er speelt in deze binnenkort nieuwe Venlose woonkern.

Op de dag van de algemene beschouwingen was het goed om de eerste reacties aan te horen. Natuurlijk is er veel onrust over de komende tijd. Maar daar waar de regeringspartijen angst zaaien en zich niet op straat durven vertonen in de wijken en straten van de gewone mensen, daar kreeg de SP complimenten omdat zij er wel is! Voor Velden is het duidelijk; de SP is er vandaag op verkiezingsdag maar we zullen ook de dag erna langs de deuren gaan met de vraag hoe het gaat en hoe het beter kan. Dat doen we in elk stadsdeel, elk dorp, elke wijk, uw buurt! Die belofte staat want ook 'dé frisse wind' heeft wel eens behoefte aan inspiratie.

buurten 3 SP-kandidaat raadslid Ton Heerschop (links) diep in gesprek.

Bij het buurten vandaag lag de nadruk op de omgeving van de Jan Verschurensingel. Een gemengde wijk met zowel huur als koopwoningen en met ook een gemengde bevolking merkten we.

In een straat gaf een bewoner aan dat hij toch wel erg veel last had van de buren, die niet van oorsprong uit Nederland afkomstig zijn. Doorvragend bleken er zaken te gebeuren die normaal gesproken direct de aandacht van de politie en woningbouwvereniging opeisen. Maar in dit geval gebeurde er niets! Opvallend omdat het verhaal ook bevestiging kreeg van andere bewoners in de omgeving. Weer verder in het gesprek en aanbellend bij de betreffende familie bleek inderdaad dat de bewoners nauwelijks Nederlands spraken. De eerste behoefte om elkaar te begrijpen of aan te geven dat zaken je storen is taal. Geen wonder dat politie en woningbouwvereniging niet weten hoe hiermee om te gaan...
buurten 2

In een andere straat bleek juist een gebrek aan goede onderlinge communicatie het probleem. Een buurtbewoner legt in gebarentaal en stopwoordjes aan de achterbuur uit dat zij de vuilnisbak niet in de brandgang mag laten staan, terwijl de vrouw beter Nederlands spreekt dan menig autochtoon... Onbekend maakt onbemind? Het blijkt maar weer eens dat een hoop ergernissen voorkomen kunnen worden door met elkaar te praten, op een normale manier en als normale mensen onder mekaar. Het begint allemaal met aandacht en respect voor elkaar, ook op buurtniveau.

Ook bleek er een allochtoon gezin al jaren geterroriseerd te worden door onbekenden maar waarschijnlijk volwassen autochtone buurtbewoners. Auto's, fietsen en zelfs een complete koelkast in een schuur werden de afgelopen maanden geroofd, accessoires uit de tuin worden met regelmaat gestolen en ook wordt die tuin als afvalbak gebruikt. De bewoner, een oudere dame, voelt zich niet meer prettig en veilig in haar eigen huis. De woningbouwvereniging die nog geen 50 meter verderop huist, doet er niets aan, zelfs niet na aanhoudende klachten...

buurten 5 We kregen wel meer klachten over de schijnbaar doofstomme woningbouwvereniging die in enkele huizen nalatig is in het onderhoud. In een bovenwoning was het wel erg: de afzuigkap was levensgevaarlijk gemonteerd (bewoner heeft al een behoorlijke hoofdwond opgelopen en stond al eens onder stroom), douchestang, deuren, deurklinken en tegelwerk is niet afgemaakt of na twee jaar al door slijtage aan vervanging toe. De bewoner maakte de fnuikende opmerking dat het wel lijkt alsof er gewacht wordt totdat de straat gesloopt kan worden, terwijl er wel laatst nieuwe dubbele beglazing gemonteerd werd...

buurten 4 Ook kandidaat-raadslid Ton Schouren (rechts) bood een luisterend oor.

Gelukkig vinden veel mensen de wijk vriendelijk en geven aan het er prima naar de zin te hebben. We stuitten op mensen die met name problemen hebben met de verkeersveiligheid (hard rijden en parkeren) en matig groenonderhoud. Opvallend is dat ergernis nummer 1 tot nog toe de hondenpoep slechts door 1 persoon als probleem werd ervaren. Ligt in Velden de oplossing van een Venloos probleem???

Over de naderende annexatie door Venlo is de Veldenaar blijkbaar gelaten. De stand is gelijk wat dat betreft. Een enkeling juicht maar anderen zien het als het verlies van de eigen identiteit. Een belangrijk gegeven omdat juist die eigen identiteit van woonkernen - in tegenstelling tot wat sommige andere politici vinden - de basis is voor de eigenwaarde van mensen.

buurten 1 Op naar de volgende 'buurten in de buurt'. Wordt vervolgd!

Buurtonderzoek: De SP wil graag weten wat er speelt in uw straat. Lees de enquête en vul hem in.
SP-rapport: 'De buurt - de schaal van de toekomst' (PDF, 1,7 MB)

U bent hier