h

1 april! "Als VVV op kazerneterrein gaat voetballen eist SP een naamsverandering"

1 april 2009

1 april! "Als VVV op kazerneterrein gaat voetballen eist SP een naamsverandering"

Het eerder vandaag geplaatste artikel was natuurlijk een 1 april grap maar wel met een serieuze ondertoon. We vragen ons af of er wel goed is nagedacht over de extra kosten en werkzaamheden en of de locatiekeuze wel zo eerlijk verloopt.

Het bouwen van een voetbalstadion op het kazerneterrein brengt ook een hoop extra werkzaamheden mee omdat wegen en andere infrastructuur zal moeten worden aangepast. Dit blijft in de discussie over het stadion jammerlijk onderbelicht terwijl hier wel tientallen miljoenen mee gemoeid zijn, een niet te negeren feit.
Daarnaast blijft de vraag of er over de locatie nog wel discussie mogelijk is. De voorstanders, met de suikerooms van VVV en het gemeentebestuur voorop, doen alsof er al een besluit is genomen terwijl er geeneens een serieus onderzoek is geweest naar de haalbaarheid en andere mogelijkheden. Jammer en ondemocratisch.
Voor de rest houdt ook de SP van humor op z'n tijd, zeker op 1 april (verder zijn we bloedserieus hoor).


Hieronder het eerder vandaag geplaatste nepbericht:

Het kazerneterrein in Blerick wordt genoemd als mogelijke locatie voor een nieuw voetbalstadion voor VVV. De Blerickse locatie wordt zelfs zo nadrukkelijk in de kijker gezet dat geen andere optie meer bespreekbaar lijkt. Mocht VVV verhuizen naar dit Blerickse terrein dan is het vreemd dat de voetbalclub zich nog Venloos noemt. Voor de transparantie zou VVV haar naam moeten veranderen in BVV.

Dit neemt meteen mee dat de club en haar nieuwe stadion goed integreren in de Blerickse samenleving en burgerprotesten zullen verstommen, zeker gezien de tientallen miljoenen aan belastinggeld dat nodig is om de infrastructuur aan te passen rondom het nieuwe stadion.
De SP pleit in dit hoofdpijndossier voor nieuw optimisme, transparantie en duidelijkheid, zeker over de locatie en dus de naam van de club en haar stadion.

Het kazerneterrein ligt op grond die Venlo honderden jaren geleden voor het Fort Sint Michael ontgon en is daardoor officieel Venloos gebied. Aan de zuidrand van het terrein ligt echter wel station ‘Blerick’ en in de volksmond wordt ook gerept over “het kazerneterrein in Blerick” en niet in Venlo. Zeker sinds de herindeling in de Tweede Wereldoorlog toen Blerick bij Venlo werd gevoegd, is het verschil tussen de Venlose enclave en Blerick nog meer vervaagd. In die zin is er sprake van datgene wat of de westoever van de Maas bij Venlo ligt, gewoon Blerick heet.
En in dat licht stelt de SP voor dat VVV er goed aan zou doen bij een verhuizing naar het kazerneterrein de naam te veranderen in BVV van Blerickse Voetbal Vereniging. Dit heeft de SP gisteren per brief medegedeeld aan de gemeente Venlo en voetbalclub VVV.


U bent hier