h

Gratis hulp van de SP bij het invullen van de belastingaangifte

8 maart 2009

Gratis hulp van de SP bij het invullen van de belastingaangifte

De Hulpdienst van de SP Venlo biedt gratis deskundige hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2008. Deze service wordt geheel belangeloos en op vrijwillige basis verzorgd door SP-leden met deskundigheid op het gebied van belastingen en financiën, en is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het invullen van de aangifte.

Mensen woonachtig in de gemeente Venlo en Arcen&Velden kunnen zich aanmelden bij de SP in Venlo om een afspraak te maken. Vrijwilligers van de SP-Hulpdienst komen vervolgens bij u thuis langs voor het invullen. Ook is het mogelijk dat alle papieren die nodig zijn voor invulling van de aangifte worden opgehaald. Na invulling en controle van de aangifte worden deze teruggebracht.

Het maken van een afspraak kan telefonisch en per e-mail. Bel daarvoor naar 06-57305201 of 077-3740107 (spreek eventueel het antwoordapparaat in) of stuur een e-mail naar: hulpdienstvenlo@sp.nl

EurobiljettenIn de praktijk blijkt dat veel mensen niet weten welke mogelijkheden er zijn voor belastingteruggave, omdat ze niet de weg weten of moeite hebben met de invulling van het formulier. Geld waar men recht op heeft krijgt men daardoor niet terug. Geld dat veel gehandicapten, chronisch zieken, gezinnen en mensen met een laag inkomen goed kunnen gebruiken. De SP biedt hierin graag de helpende hand.


Het is belangrijk dat mensen tevoren alle benodigde papieren hebben klaarliggen: indien u deze heeft, de kopie van de aangifte van 2007 met de eventuele bijlagen en elektronische handtekening (DigID).

Daarnaast de volgende gegevens:
• Voorlopige en definitieve aanslagen en beschikking voorlopige teruggave;
• Belangrijke data uit 2008: samenwonen, huwelijk, overlijden;
• Alle overzichten van inkomsten over 2008 van uzelf en eventueel van uw echtgenoot of partner: jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten
• Overzichten van de gemaakte kosten voor uw bijverdiensten;
• Bewijzen van kosten van medicijnen, (thuis)hulp(middelen) en speciaal (zieken)vervoer die niet zijn vergoed door de ziektekostenverzekering;
• Zorgpolis en beschikking Zorgtoeslag;
• Laatste loonstrook van 2008;
• Indien al ontvangen ook de voorlopige aanslag van toeslag(en) 2009.

De leden van de SP-Hulpdienst bieden graag een helpende hand maar voor niets gaat de zon op. Een kleine bijdrage in de vervoerskosten wordt op prijs gesteld.

Website van de Hulpdienst

U bent hier