h

SP maakt zich zorgen over voorbereidingen Floriade

16 februari 2009

SP maakt zich zorgen over voorbereidingen Floriade

Floriade3 De Statenfractie van de SP maakt zich zorgen over de voorbereidingen voor de Floriade. Binnen drie jaar vindt deze tentoonstelling in Venlo plaats, toch is hier in de regio Venlo weinig van te merken.

Fractievoorzitter in Provinciale Staten Thijs Coppus: Thijs Coppus “De SP is van mening dat het realiseren van het Floriade-terrein geen doel, maar een middel is om de regio verder in beweging te brengen en om nieuwe processen in gang te zetten. Toch krijgen wij steeds sterker de indruk dat de Floriade als doel wordt gezien en dat er nauwelijks werk wordt gemaakt van het betrekken van regionale ondernemers en de inwoners uit de regio bij de wereldtentoonstelling. Juist in deze fase zou de hele regio betrokken moeten zijn bij de voorbereidingen en de organisatie van dit evenement.”

Floriade4 De SP is nooit voorstander geweest van de komst van de Floriade naar de regio Venlo. Maar nu de tentoonstelling er komt, is de partij van mening dat alles op alles moet worden gezet om de Floriade te laten slagen.

De SP heeft het provinciebestuur gevraagd om met de deelnemende gemeenten, de directie van de Floriade en ondernemers uit Noord-Limburg in gesprek te gaan om een plan te maken voor meer betrokkenheid van de regio bij de Floriade.
Thijs Coppus: “Het is nu of nooit, alles moet op alles worden gezet om een succes van de Floriade te maken, hierbij is een goede samenwerking met de regio een absolute voorwaarde.”

U bent hier