h

Dringende oproep: behoud aandelen Essent

12 januari 2009

Dringende oproep: behoud aandelen Essent

5 voor 12! De SP Venlo heeft vanavond met een open brief de gemeenteraden van Venlo en Arcen&Velden opgeroepen om, bij een eventuele verkoop van Essent aan RWE, haar aandelen niet te verkopen. De SP meent dat publiek noodzakelijke diensten niet aan de markt kunnen worden overgelaten. Recente voorbeelden tonen dat opnieuw aan.

Volgens de SP toont de ruzie, en de gevolgen daarvan, over Russisch gas tussen Oekraïne en Rusland nog eens nadrukkelijk aan hoe belangrijk het is om zelfbeschikkingrecht te hebben over energie, en dit te behouden. Verkopen van de aandelen in Essent is een sterk staaltje korte termijn denken dat voor even een smak geld oplevert maar op de lange termijn een smak frustratie. De aandeelhoudende gemeenten en Provincie Limburg hebben dat extra geld helemaal niet nodig.

essent poenscheppers De SP wenst al jaren een einde aan het poenscheppen door Essent.

Ton Heerschop Bestuurslid Ton Heerschop: "Dit is een onzinnige en volstrekt onlogische operatie. De enige die hier beter van worden zijn de topbestuurders bij Essent en RWE die vele tonnen aan bonussen zullen opstrijken en het Duitse RWE zelf, dat ineens een machtige reus wordt op het speelveld van het energiecasino. Concurrentie, invloed en toezicht gaan verloren. De afnemer: u en ik, worden hiervan de dupe."

Ook de Nederlandse kerncentrale in Borssele komt waarschijnlijk deels in handen van RWE. Het op een na grootste nutsbedrijf van Duitsland heeft een bod gedaan op Essent, dat een belang van 50 procent in Borssele heeft. In feite komt hiermee een groot deel van de Nederlandse energievoorziening in buitenlandse handen en raken we onze zeggenschap daarover, met de verkoop van onze aandelen, volledig kwijt.

Tevens heeft de SP bezwaren tegen het gegeven dat RWE grootschalig bruinkool wint en gebruikt in haar centrales. Bruinkool is een uiterst milieubelastende brandstof met een laag rendement vergeleken bij andere brandstoffen. Dit past volgens de SP niet bij het imago van de toekomstige gemeente Venlo als groene stad.

Ton Heerschop: "De kredietcrisis heeft laten zien hoeveel ellende er kan ontstaan als het bankwezen in gevaar komt. Het leidde tot het in rap tempo nationaliseren van banken. De SP is van mening dat energievoorziening minstens dezelfde prioriteit moet hebben als het bancaire systeem. Verkopen van de aandelen is hetzelfde als de ogen sluiten voor de negatieve effecten van het heilige geloof in marktwerking."

Meer info over de campagne, zie: ZE ZIJN NUTS!
13-01-2009: SP-Kamerfractie: 'Regering moet uitverkoop Essent blokkeren'
08-01-2009: SP Limburg: 'Overname Essent onacceptabel'

U bent hier