h

SP stelt vragen over Energie-besparings-actie

25 augustus 2008

SP stelt vragen over Energie-besparings-actie

Waarom doen Venlo en Arcen en Velden niet mee aan de Limburgs Energie Subsidie?
Een paar maanden geleden heeft de Limburgse Statenfractie van de SP een initiatiefvoorstel ingediend om mensen, instellingen en verenigingen financieel bij te staan bij activiteiten om te komen tot meer duurzaamheid en energiebesparing (tevens geldbesparing). Helaas werd dit voorstel door rechts en links niet ondersteund. De gedeputeerde deed wel de toezegging om zelf iets te ondernemen. Met een klein gedeelte van de grote dividenden die Limburg krijgt is wel de 'Limburgs Energie Subsidie' (LES) in het leven geroepen. Het plan ligt er nu en wordt per 1 september ingevoerd. Helaas doen zowel Venlo alsook Arcen en Velden niet hieraan mee!

Subsidie door de provincie wordt alleen maar verstrekt als de gemeente ook een evenredig deel verstrekt (co-subsidie).
Niet alle gemeentes doen mee, waaronder Venlo en ook Arcen en Velden. Dit kan natuurlijk niet, de provincie en de betreffende gemeentes doen hiermee aan ongelijke behandeling van haar inwoners. De SP vindt dit geen goede zaak. Ook gemeentes dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om inwoners te ondersteunen bij energiebesparing.

Hierover heeft de SP vandaag vragen gesteld aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Venlo en van Arcen en Velden.
Onze vragen zijn toegespitst op deze drie categorieën:
1. Subsidie aan eigenaren van woningen
2. Subsidie aan basisscholen
3. Subsidie aan sportverenigingen

Inzake de Limburgse Energie Subsidie (LES), oftewel het Essent Bespaarplan; deze subsidieregeling is een samenwerkingsverband van de Provincie Limburg, Essent, de Vegal en 35 deelnemende Limburgse gemeenten.
De actie loopt van 1 september 2008 tot 1 oktober 2009. Het doel is het stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen.

Een subsidie-aanvraag kan ingediend worden voor opdrachten die vanaf 1 september gegeven worden.
Er worden 3 flyers in omloop gebracht, toegespitst op iedere doelgroep (eigen woningbezitters, basisscholen en sportclubs).
Het project wordt ondersteund door een website. Deze is per 1 september te raadplegen.

In onderstaande links kunt u onze brief aan de gemeente Venlo en de gemeente Arcen en Velden downloaden. Het bevat onze vragen en achtergrondinformatie over de Energie-besparings-actie en de Limburgse Energie Subsidie.

De SP wacht de reactie van de gemeentebesturen af en hoopt dat in de tussentijd ook de gemeenteraden in actie komen. Zeker Venlo, dat zo graag "groen" zijn als ambitie ziet, constant tracht om het 'cradle2cradle'-principe toe te passen, en zelfs GroenLinks in het gemeentebestuur heeft zitten!


Update: Wethouder Janssen reageerde erg snel per brief dat Venlo al mee doet aan de ‘LES’. Venlo doet echter alleen mee met de subsidie voor woningbezitters en niet aan de rest. Dit lieten we hem als reactie weten waarna het stil bleef vanuit B&W. Totdat half september ineens in de krant stond dat Venlonaren op elk onderdeel subsidie kunnen aanvragen. Heeft de SP nu gezorgd dat Venlo aan het hele LES-project mee doet?


Brief: SP stelt Venlo vragen over Energie-besparings-actie
Brief: SP stelt Arcen en Velden vragen over Energie-besparings-actie
Beleidsstuk Provincie Limburg: Subsidieregels LES & Toelichting

U bent hier