h

Hoge actiebereidheid bij politie

14 januari 2008

Hoge actiebereidheid bij politie

14-1-2008 Politie Venlo5De SP steunt de politiebonden in hun afwijzing van het laatste bod van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Met dat bod zou de gemiddelde politieagent er de komende twee jaar, de inflatie meegerekend, amper op vooruit gaan. En dat terwijl de SP nu al dagelijks meldingen binnenkrijgt van agenten die nauwelijks rond kunnen komen van hun salaris. Zo ook vandaag in Venlo en Panningen tijdens de solidariteitsactie.

14-1-2008 Politie Venlo4Weinig vragen bleven onbeantwoord in de onderlinge discussie.

Het salaris bij de politie staat al jaren vrijwel stil. Netto zijn agenten er de afgelopen jaren zelfs op achteruit gegaan. Om onder andere de gestegen ziektekostenpremies te kunnen betalen, moeten sommigen er een baan bijnemen, anderen moeten zich in de schulden werken. Alexander Vervoort, voorzitter SP Venlo: "Als ik hoor dat een agent, met zestien jaar ervaring, minder dan 1.700 euro netto overhoudt, ook na verrekening van overuren en nachtdiensten, dan is het hoog tijd om in actie te komen. In de gesprekken met agenten vandaag blijkt dat de actiebereidheid erg hoog is, ze pikken het niet langer en eisen een stevige loonsverhoging."

14-1-2008 Politie Venlo1
SP-afdelingsvoorzitter Vervoort overhandigd lolly's bij de politie in Venlo aan Ton Titulaer, brigadier en OR-lid. Rechts kijkt hoofdagent Anthony van Baal ongeduldig naar al dat zoets in die pot.

Om de actievoerende agenten een hart onder de riem te steken, bieden lokale SP-afdelingen op verschillende plaatsen een presentje aan op de politiebureaus. In Venlo en Panningen werden twee grote potten met lolly's aan de politie overhandigd, als 'alternatieve wapenstok'. De lolly's en informatiepamfletten vonden gretig aftrek. Vervoort: "De politiemedewerkers waren erg blij met onze komst en te horen dat de SP hen volledig steunt in hun actie, als enige in de politiek. Veel mensen spreken agenten aan op straat dat ze het verschrikkelijk vinden te moeten horen hoe er met de politie omgegaan wordt, de minister zou respect moeten tonen voor het zware werk dat een agent doet."

14-1-2008 Politie Venlo3Ook het SP-rapport moest officieel in ontvangst worden genomen. Hier geeft Vervoort het aan ACP-regio voorzitster Natascha Beltman.

In Venlo werd de pot met lolly's samen met het SP-rapport 'Een betere politie voor hetzelfde geld' aangeboden aan Ton Titulaer (lid van de Ondernemingsraad), Natascha Beltman (voorzitster regionale raad Algemene Christelijke Politiebond), en aan hoofdagent Anthony van Baal die er met de lolly's vandoor ging. Korpschef Bryan Rookhuijzen zat op dat moment in bespreking en ontvangt het rapport dinsdag uit handen van mevrouw Beltman.

14-1-2008 Politie Venlo2 Over het SP-rapport waren we het onderling snel eens: overnemen die alternatieven!

In Panningen namen de brigadiers Wilmsen en Peters de lollypot en het drukwerk in ontvangst, en was er gelegenheid om dieper op de zaken in te gaan met het aanwezige personeel.
14-1-2008 Politie Panningen1Brigadier Arno Wilmsen neemt de pot lolly's in ontvangst.

Vervoort: "Voor de agenten is de bureaucratie een van de vele pijnplekken. Men is vele uren per dag kwijt met het invullen van de vele verschillende formulieren en dossiers, tijd die men liever op de straat besteed. Als SP willen we graag een veilig Nederland en dat kan alleen als er ook politie op straat aanwezig is."

14-1-2008 Politie Panningen2Eerst het rapport overpakken dan pas aan de lolly's ;-)

Over de huidige lage lonen zei brigadier Wilmsen het treffend: "Politieman worden is een roeping, maar als je om je heen ziet dat al je bekenden enkele honderden euro's meer verdienen dan jezelf en je collega's, dan wordt die roeping snel ratio, en het omkijken naar een andere baan ook; met meer regelmaat, minder risico en meer loon naar werken."

14-1-2008 Politie Panningen3De lolly's smaakten goed, maar laat ook deze agent niet op een stokje bijten!

Op 23 januari is een landelijke actiedag, minister Ter Horst geeft aan met de vakbonden nog steeds in overleg te zijn, voor wat dat waard is.

Bericht 10-01-2008: SP in Venlo steunt acties politiebonden: “Agenten verdienen beter!”
Rapport: Een betere politie voor hetzelfde geld

U bent hier