h

Fijne feestdagen en een sociaal 2008

24 december 2007

Fijne feestdagen en een sociaal 2008

kerstwens SP Venlo Het bestuur van de SP Venlo wenst iedereen fijne feestdagen en een SPectaculair 2008. Met name onze actieve leden en vrijwilligers willen we bedanken voor hun steun en inzet in de afgelopen periode! Mogen we komend jaar weer op jullie rekenen?

Op donderdag 3 januari 2008 is er wederom een bijeenkomst van onze Kerngroep, maar tevens is die avond de nieuwjaarsreceptie, om 20.00 uur in Kafee de Splinter, Dominicanenstraat 6 Venlo-Centrum (achter C&A).
Alle leden, sympathisanten en aanhang zijn welkom om te proosten op het nieuwe jaar.

Nogmaals iedereen bedankt voor: jullie ideeën, hulp met folderen, bemannen van de stand, affiches plakken enz. enz. Zonder jullie actieve inzet en gedrevenheid was het niet mogelijk geweest om zo'n actieve afdeling te zijn.
Wij als bestuur zijn er trots op dat jullie in onze afdeling je steentje bij willen dragen, op wat voor wijze dan ook. We hopen ook in het nieuwe jaar weer op jullie steun te kunnen rekenen, om de SP meer bekendheid te geven in deze regio. Samen met jullie kunnen we werken aan meer menselijke waardigheid, meer gelijkwaardigheid en meer solidariteit.
Alvast bedankt, prettige feestdagen en een gezond, voorspoedig, actief en sociaal 2008!


Er is veel gebeurd in 2007: de SP boekte een jaar geleden een grote overwinning en een flinke groei in leden: we zijn de 3e partij van het land geworden en regeren over de schouders mee ondanks dat het CDA ons er niet bij wilde en de PvdA liever met rechts in zee ging.
In Venlo en Helden werd de SP de afgelopen twee verkiezingen de 2e partij met bijna 1/5e van alle stemmen. We hebben laten zien dat je niet in de gemeenteraad hoeft te zitten om je stem te laten gelden, juist op straat en onder de mensen is waar de SP thuis is, en je veel meer kunt betekenen.

Lokaal hebben we van ons laten horen, en konden veel acties doorgang vinden. En met succes:
* behoud van speeltuin Hagerweike,
* voorkomen van sloop van het Nedinsco en Bondsgebouw,
* pleiten voor een vrachtverbod in Blerick,
* onze strijd tegen een snelwegcombinatie A73/A74 dwars door de wijken,
* onze acties voor een betere thuiszorg,
* handtekeningenactie openheid over Irak,
* handtekeningenactievoor een EU-referendum,
* diverse ledenwerfacties,
* bekendheidscampagne in Helden,
* Provinciale Statenverkiezing,
* acties tegen de risico's op het spooremplacement,
* acties tegen de versoepeling van het ontslagrecht,
* acties tegen sluipverkeer in Blerick en Tegelen,
* tegenhouden van Holland Casino in Q4,
* actie tegen het ‘gastarbeidersgetto’ Polencamping in Arcen,
* acties voor een betere dienstverlening van Veolia op de Maaslijn,
* afketsen komst van een Experiencepark op Floriadeterrein,
* voor gratis openbaar vervoer voor 65+ en 12-,
* terugbetaling van de 'Zalmsnip',
* voortgang van wijkontwikkelingsplan Q4,
* voor het behoud van de skatehal,
* actie tegen fusie Nuon en Essent,
* vele bewoners- en informatieavonden,
* de vele scholingen, cursussen en workshops,
* het verder uitbouwen van ons bestuur, de ledenwerkgroep in Helden en de kerngroep.
* de diverse meldpunten zoals de WMO, Verhoging WAO en Wajong, Gemeentelijke Dienstverlening, Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, Veolia, Venlo schoon.
* alle leden die de Tribune, ons inlegvel SPam en allerlei actiemateriaal bezorgden!


Op uitnodiging van Jan Marijnissen heeft Huub Oosterhuis een kerstboodschap opgenomen. Huub - priester, schrijver en dichter - was bij de laatste verkiezingen lijstduwer van de SP. Je kunt hem hier bekijken, of downloaden als mp3.

Kerstboodschap Huub Oosterhuis

U bent hier