h

Waarom stemmen op 7 maart?

7 maart 2007

Waarom stemmen op 7 maart?

Limburg * SPDrie maanden geleden, op 22 november 2006, stonden mensen nog in de rij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op 7 maart aanstaande moet er weer een gang naar de stembus worden gemaakt, namelijk de Provinciale Statenverkiezing. Wat doet de provincie en waarom is het belangrijk om te gaan stemmen?

Weinig mensen weten waar de provincie eigenlijk over gaat. De provincie zegt veel inwoners van Limburg niet veel.
Ook voor Limburg is het belangrijk dat er een grote SP-fractie komt in de Provinciale Staten. De provincie stelt streekplannen op, heeft een belangrijke stem in de jeugdzorg, de aanleg van bruggen, wegen en fietspaden, openbaar vervoer, stelt kaders voor het natuur- en milieubeleid en heeft een taak in het bevorderen van cultuur en recreatie.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten.
De SP heeft nu vier zetels in de Eerste Kamer. Dat kunnen er flink wat meer worden. En ook dat is een goede reden om op 7 maart SP te stemmen. De Eerste Kamer controleert de wetgeving en bepaalt mee welke ruimte de regering heeft om haar plannen uit te voeren. Een grote SP-fractie in de senaat kan in belangrijke debatten het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het plan van het CDA om de morsdode Europese grondwet weer nieuw leven in te blazen. Of de discussie over de toekomst van de NAVO. Juist in dat soort zaken heeft de Eerste Kamer een belangrijke stem.

Ook indirect is de uitslag van de komende verkiezingen belangrijk voor de invloed die de SP kan uitoefenen. In de Tweede Kamer, in de gemeenteraad en niet te vergeten in onze acties. Bij nieuwe winst kunnen andere partijen steeds minder om de SP heen. We kunnen dan met nog meer vaart volop verder bouwen aan een socialer Limburg en beter Nederland. En het is zeker niet uitgesloten dat een nieuwe forse winst de deur naar een echt sociaal kabinet –mét de SP– weer opent.

Het kan anders, menselijker en socialer. Voor een beter Limburg: SP lijst 4.


Stem SP, kies lokaal! Wie zijn onze kandidaten en wat willen ze? Klik op de naam voor het interview:
Alexander Vervoort, Tegelen, nr 12
Tom Sanders, Venlo, nr 23

Alexander en Tom

Ga stemmen: thuisblijven helpt niet!
Verkiezingsprogramma 2007 - 2011
Kandidaten
Waarom NU ZEKER SP?
website van de SP Statenfractie Limburg

U bent hier