h

SP vraagt gemeente om uitbetaling zalmsnip

23 maart 2007

SP vraagt gemeente om uitbetaling zalmsnip

zalmsnip1Heeft Venlo bewust geld niet gegeven aan mensen die er recht op hebben? In een brief vandaag aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad, vraagt de SP of de Gemeente Venlo in 2005 de zalmsnip heeft uitgedeeld. Veel gemeenten hebben namelijk op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de afschaffing van de Zalmsnip in januari 2005 geregeld met een wijziging in de verordening, om zo met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 de Zalmsnip niet meer te hoeven uitbetalen.

Afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort: "Gevolg hiervan is dat minima in 2005 geen extra tegemoetkoming van 45 euro ontvingen, terwijl ze daar dus wel recht op hadden. De SP Venlo maakt van de mogelijkheid gebruik om in de bres te springen voor het uitbetalen van de zalmsnip over 2005 binnen de gemeente Venlo. Voor veel bijstandsgerechtigden is 45 euro immers een leuk bedrag en een welkome aanvulling op hun toch al magere inkomen."

De SP wenst van de Gemeente Venlo spoedig antwoord op de volgende vragen:
1. Hoeveel mensen kwamen in aanmerking voor de zalmsnip in 2003, 2004, 2005?
2. Hoeveel mensen maakten gebruik van de zalmsnip in 2003, 2004, 2005?
3. Per wanneer is door de Gemeente Venlo de zalmsnip afgeschaft? Graag de exacte datum en de daaropvolgende beleidsuitvoering(en).
4. Heeft de Gemeente Venlo iets (zoals een regeling) in plaats van de zalmsnip in het leven geroepen?
5. Zo nee, is de Gemeente Venlo dit voornemens?

"Op 16 februari 2007 heeft het Gerechtshof in Arnhem in een hoger beroep tegen de gemeente Olst-Wijhe geen spaan heel gelaten van de gevolgde procedure van deze gemeenten die de Zalmsnip door middel van een wijzigingsverordening begin 2005 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 hebben willen afschaffen.", zegt Vervoort in een reactie. Tegen de uitspraak van het Hof kan nog beroep worden aangetekend bij de Hoge Raad, echter alleen voor wat betreft vormfouten en het verkeerd toepassen van de wet.

Vervoort: "Indien de Gemeente Venlo in 2005 geen zalmsnip heeft uitbetaald, roept de SP -gesteund door de gerechtelijke uitspraak- hierbij de Gemeente Venlo op, om dit alsnog te doen voor alle mensen die daarvoor per 1 januari 2005 in aanmerking kwamen."

Uitleg zalmsnip (door gemeente Heumen)

U bent hier