h

SP vrijgesproken van illegaal wildplakken, Gemeente moet aanklacht laten vallen

13 februari 2007

SP vrijgesproken van illegaal wildplakken, Gemeente moet aanklacht laten vallen

De SP Venlo hoeft geen dwangsom te betalen voor de in oktober 2006 weggehaalde verkiezingsaffiches op de kruising Pontanusstraat/ Gijzenstraat in Blerick. Tijd voor een reconstructie.

Vanmorgen stond in Dagblad de Limburger een artikeltje over dit onderwerp. Dat bericht moet genuanceerd worden, want nu lijkt het alsof de SP blij moet zijn dat de Gemeente Venlo de dwangsom laat vallen. De werkelijkheid is dat wij als SP, nooit hebben getwijfeld aan ons recht en daardoor de beslissing van de Gemeente, de enige juiste en voorspelbare oplossing vinden.

In oktober 2006 werd de SP Venlo door de Gemeente Venlo, beschuldigd van het illegaal aanplakken van drie verkiezingsposters. De SP kreeg een verzoek om deze binnen 24 uur weg te halen anders zou een dwangsom volgen.

De SP wenst niet beoordeeld en veroordeeld te worden voor dingen die buiten de SP om gebeuren. De posters waren vrijelijk voor iedereen verkrijgbaar, en daardoor kon de SP geen verantwoordelijkheid nemen voor wat er met de posters gedaan werd. De SP stuurde de Gemeente een reactie dat we van niets wisten en daarom ook geen verdere actie zouden ondernemen. De wildgeplakte posters kwamen ons op die plek zelfs goed uit. Als de Gemeente zich er aan stoorde moesten ze die maar weghalen.

Zodoende verwijderde de Gemeente de posters en volgde een dwangsom/ boete van 600 euro. Deze weigerden we te betalen en stuurden een bezwaarschrift. Dit werd weggewuifd waarop we onze advocaat inschakelden en bij de Gemeente in beroep gingen.

Vervolgens mochten we op 20 november 2006 een mondelinge toelichting geven op ons bezwaar, waarin we onder andere nogmaals aangaven dat:
- De posters voor iedereen verkrijgbaar zijn,
- We niet kunnen controleren wie allemaal een poster bezit en wat deze er mee doet,
- Het mogelijk was dat derden de SP opzettelijk een loer probeerden te draaien en de SP hiermee in een kwaad daglicht wilden zetten,
- We ons wel aangesproken voelen maar niet de verantwoording kunnen en willen nemen,
- Er geen bewijs is dat de posters door SP’ers zijn geplakt, niemand op heterdaad is aangehouden, en dat de hele heisa bij ons pas bekend werd toen de Gemeente de SP er op aan sprak.

De gemeente had in deze zaak volgens de jurisprudentie geen poot om op te staan, en geen enkel bewijs dat het wildplakken door de SP gedaan werd.
En ze weten dat de SP deze kwestie een gerechtelijk proces waard vindt.
Met de beslissing van de Gemeente Venlo om de dwangsom te laten vallen, hebben ze zichzelf een afgang bij de rechtbank bespaard.

Zo ziet u maar weer: de aanhouder en vechter wint altijd! Een mooi signaal en een opsteker voor de burgers.

Alexander Vervoort, voorzitter SP Venlo

U bent hier