h

Tribune deels verkeerd bezorgd

18 januari 2007

Tribune deels verkeerd bezorgd

SP-Leden in Noord-Limburg die het SP-maandblad 'Tribune' per post ontvangen, kregen per abuis een oude editie toegestuurd.

In plaats van de januari uitgave, werd de editie van oktober 2006 bezorgd.
De fout ligt waarschijnlijk bij het Brabantse distributie en verdeelcentrum. Hoe deze fout kon ontstaan en hoe de juiste uitgave alsnog verstuurd wordt, wordt nu uitgezocht.

Leden die de Tribune via hun wijkverspreider ontvangen, hebben wel de juiste editie (van januari 2007 dus) gekregen.

De gedupeerde leden ontvangen vanzelf, alsnog de januari uitgave van de Tribune.

De SP biedt haar excuses aan voor het ongemak en de ontstane verwarring.

Let wel: het inlegvel 'SPam' (met het lokale nieuws van de SP Afdeling Venlo), was wel correct, en als bijlage in de Tribune gevoegd.

U bent hier