h

SP Venlo organiseert Algemene Ledenvergadering op 29 januari

15 januari 2007

SP Venlo organiseert Algemene Ledenvergadering op 29 januari

logoBij wijze van opening van het nieuwe jaar en met opnieuw verkiezingen in het vooruitzicht, zal op maandag 29 januari een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
Tijdens deze ledenvergadering staan een aantal belangrijke zaken op de agenda waar mee we als bestuur willen laten zien dat we ambitieus te werk willen gaan de komende jaren.

We zien uit naar ’n gezellige avond met ’n muzikaal intermezzo, leuke nieuwtjes en spannende verhalen uit de afgelopen periode. Iedereen die de SP een warm hart toedraagt -als lid of enkel sympathisant- is van harte welkom.

Wat kunt u verder op de ledenvergadering verwachten:
• We hebben een nieuw interim bestuur, met nieuwe gezichten en nieuw elan. Onze leden kunnen op deze Algemene Ledenvergadering niet alleen elkaar maar ook ons nieuwe bestuur leren kennen en deze bij een meerderheid van stemmen formeel in functie verkiezen.
We willen benadrukken dat de Ledenvergadering het hoogste orgaan is binnen de afdeling en de leden het bij de SP voor het zeggen hebben.
• Presentatie Jaarplan 2007. Wat willen we voor dit jaar samen bereiken met de SP Venlo? Wat zijn onze SPeerpunten? Hoe gaan we dit realiseren? Graag willen we hierover met de leden van gedachten wisselen.
Hierbij doen we tevens verslag over de prestaties en ervaringen over het afgelopen bewogen jaar.
• De aanstaande verkiezingscampagne. We willen graag met onze leden de komende verkiezingen en de campagne gaan bespreken. Behalve ideeën zijn zeker ook handen om onze campagne te ondersteunen, heel erg welkom.
Wil je bijvoorbeeld folderen in de wijk of op de markten? Of posters opplakken of borden plaatsen? Meld je aan en doe gezellig mee!
• Chapeau! Tijdens deze avond willen we graag alle wijkbezorgers in het zonnetje zetten als erkenning voor hun geweldige inzet tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor nu alvast chapeau en onze hartelijke dank hiervoor. We hopen dat we ook voor de komende campagne weer op hen kunnen rekenen. Zonder hun inzet geen overwinning!

Alle leden en mensen die de SP een warm hart toe dragen, zijn daarom meer dan welkom!
Arno Adams is aanwezig om voor de muzikale omlijsting te zorgen.

De Ledenvergadering vindt plaats op maandag 29 januari a.s. in Grand Café de Maagdenberg, Venlo-Oost.
Aanvang: 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.45 uur.

Het adres is: Maagdenbergplein 11 in Venlo (rotonde Groenveldsingel/ Leutherweg, parkeren kan men tegenover bij de supermarkt).

De Ledenvergadering is in de grote ruimte, na de ingang meteen links. Dit is ook toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Graag tot ziens, 29 januari in Grand-café De Maagdenberg in Venlo.

U bent hier