h

SP Venlo opent meldpunt WMO

24 januari 2007

SP Venlo opent meldpunt WMO

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom deze website of via de email venlo@sp.nl.

Om de problemen in kaart te brengen, heeft de SP een speciale WMO enquête gelanceerd op deze website, die zowel gericht is op cliënten als op thuiszorgwerkers, huisartsen en andere hulpverleners.

De WMO zorgt op veel plaatsen voor grote onrust. In sommige gemeenten dreigen grote financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd.

Her en der vallen plaatselijke thuiszorginstellingen bij de aanbesteding buiten de boot. Gebruikers kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen.

Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag weten wat de gevolgen van de WMO zijn. Wij roepen thuiszorginstellingen, gebruikersorganisaties, individuele gebruikers, etc op om alle effecten te melden.


Mocht u betrokken zijn bij de wet WMO dan vragen wij u om onze enquête in te vullen. Maak hier onder uw keuze.

Ik ben:
- Cliënt
- Werker thuiszorg
- Huisarts of andere zorgverlener

Alvast bedankt voor uw deelname aan de enquête!


enquête voor cliënten
enquête voor thuiszorgwerkers
enquête voor huisarts of andere zorgverlener

U bent hier