h

2007: een sociaal en menselijker jaar?

1 januari 2007

2007: een sociaal en menselijker jaar?

gelukkig nieuwjaarDe SP afdeling Venlo wenst iedereen een
en voorspoedig 2007!

We spreken de hoop uit dat er snel een sociaal kabinet komt dat wél rekening houdt met de wensen van de kiezer; namelijk om het beleid menselijker en socialer te maken.
Het liefst willen we de SP in de regering, maar de houding van de club van Balkenende cs. maakt het de SP erg moeilijk om nu mee te kunnen doen. Voordeel is wel dat de mensen snel zullen aangeven wanneer ze het nieuwe beleid weer beu zijn en hopelijk snel terug naar de stembus gegaan kan worden. Met een nog sterkere SP kan men dan echt niet meer om ons heen en moet men de SP wel laten mee regeren zodat het nu echt eens menselijker en socialer wordt in Nederland!

Datzelfde geldt ook voor Venlo waar nu bijna een jaar een fopcollege de scepter zwaait met als enige doel om de lokale economie zogenaamd draaiende te houden, en men voorbij gaat aan het leed dat veel mensen hebben, ja ook in Venlo!

vuurwerkIn maart mogen de mensen in ieder geval hun stem laten horen bij de Provinciale verkiezingen.
Zorg er voor dat ook in het "verre" Maastricht je stem luid en duidelijk hoorbaar is. De SP is sinds jaren de grootste oppositiepartij in de Staten, maar dat mag best veranderen.

Wanneer jij van mening bent dat wij als SP ook in de Provincie de touwtjes in handen moeten krijgen, kun je op 7 maart aanstaande het beste je vertrouwen opnieuw aan de SP geven. En dan het liefst op onze eigen kandidaten natuurlijk! Op plaats 12 staat dan Alexander Vervoort en op 23 staat Tom Sanders.
In de komende maanden word je nog uitgebreid hierover geïnformeerd.

Happy new year! Vriendelijke groet,
Alexander Vervoort, voorzitter SP Venlo

U bent hier