h

Werkgroepen

26 december 2006

Werkgroepen

WerkgroepenBinnenkort worden diverse werkgroepen opgestart, waarin leden hun ei kwijt kunnen rondom specifieke zaken.
Werkgroepen functioneren onafhankelijk en zelfstandig als denktank en kerngroep, los van het bestuur, en zullen de afdeling Venlo adviseren en van informatie voorzien: ze zijn de ogen en oren van de SP-Venlo.
De werkgroepen zijn een eerste aanzet naar een schaduwfractie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Deze werkgroepen (WG) hebben we momenteel als mogelijkheid in gedachten:
• WG Verkeer en Vervoer,
• WG Ouderen, Gehandicapten, Toegankelijkheid,
• WG Emancipatie, Welzijn en Zorg,
• WG Groen, Milieu en Dierenwelzijn,
• WG Verkiezingen/ Campagneteam,
• WG Rood, jongeren in de SP-Venlo.
• WG Integratie en Participatie
• WG Sociale Zaken en Minima
Hier kennen we voldoende leden voor die zich met bovenstaande thema’s willen gaan bezighouden.
Een combinatie van werkgroepen kan als start ook, en later ook een opsplitsing in meerder werkgroepen.

Als er leden zijn die ideeën hebben over andere werkgroepen, zijn ze van harte welkom!
We zoeken nog extra leden die kennis hebben op allerlei gebieden zoals: Onderwijs, Volksgezondheid/ Zorg, Cultuur, Volkshuisvesting/ Ruimtelijke Ordening, Economie/ Werk/ Financiën en/ of Sociale Zaken.

werkgroepenHet doel van een werkgroep is om leden actief te betrekken bij het SP-werk, voeling houden met de mensen in de wijk, weten wat er speelt, problemen en thema’s aan de orde stellen, zoeken naar oplossingen. Een werkgroep kan samenwerking zoeken met bijv. de Gehandicaptenraad, ouderenplatform, jongerengroep, andere partijen.

Met het oog op deelname van de SP in de gemeenteraad in 2010, bekijken wat de knelpunten zijn waar de SP daadwerkelijk iets aan zou kunnen veranderen.

Voelt u zich geroepen om in één of meerdere werkgroepen zitting te nemen; neem dan contact op met secretaris Petra Zegers. Zij houdt voorlopig de aansturing van de werkgroepen in de smiezen totdat deze goed draaien, waarna de werkgroepleiders en de werkgroepleden onafhankelijk van het bestuur opereren.
Elke werkgroep heeft zijn eigen leider die ad hoc in het bestuur de gang van zaken zal toelichten.
In elke werkgroep zit minimaal 1 en maximaal 2 bestuursleden.

U bent hier