h

Interimbestuur tot ledenvergadering

19 december 2006

Interimbestuur tot ledenvergadering

SP VenloTijdens een evaluatievergadering op 17 december jl. zijn twee bestuursleden opgestapt. In de afgelopen maanden zijn de samenwerking en communicatie binnen het bestuur stroef verlopen en e.e.a. heeft geleid tot een vertrouwensbreuk binnen het bestuur. Hieruit hebben de penningmeester en de organisatiesecretaris hun conclusies getrokken en zij hebben hun functie neergelegd.
In januari kan de ledenvergadering zich uitspreken over de ontstane situatie. Een ambitieus interim-bestuur neemt het richting de verkiezingen over en geeft zichzelf drie maanden de tijd om de afdeling weer stabiel te krijgen.

Het interim-bestuur ziet er nu als volgt uit:
- Afdelingsvoorzitter: Alexander Vervoort
- Secretaris: Petra Zegers
- Penningmeester: vacature
- Ledenorganisatie: René Kauffman
- Algemeen Bestuurslid en campagneleider: Guus Janssen
- Algemeen Bestuurslid en lange termijn strategie: Ab Wissingh

Nieuw in het bestuur zijn Petra en Ab die hun sporen ruimschoots verdienden in het campagneteam.

De SP Venlo bedankt Ahina Goertz, Karin Haas, Imme Titulaer en Erik Manders voor hun tomeloze inzet en al het werk dat ze verricht hebben voor de afdeling.

Toelichting:
Ahina heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Alex Vervoort; die het tijdelijk waar neemt tot de Algemene Ledenvergadering in januari 2007.

Karin heeft het secretariaat overgedragen aan Petra. Petra is stevig geworteld in het welzijnswerk.

Ab gaat de campagnestrategie en langetermijnvisie gestalte geven. Ab is pensioenconsulent en fiscaal en financieel adviseur. Hij is oud-bestuurslid van voetbalclub SVB Blerick, lid van de Stichting Geen Twee Snelwegen en lid van de Blerickse Belangenvereniging.

Tom Sanders blijft webmaster en gaat daarnaast een ROOD-groep oprichten in Venlo. Rood is de jongerenorganisatie van de SP. Derhalve blijft Tom als Rood-vertegenwoordiger ad hoc deel uitmaken van het bestuur.

Imme Titulaer trekt zich voor enkele maanden terug i.v.m. het afronden van haar studie. Daarna zal ze zich weer aan het front melden. Imme wordt binnen de SP het aanspreekpunt voor de SPam-nieuwsbrief.

Erik Manders trok zich in juni al terug uit het bestuur vanwege werk en studie, en ziet zich genoodzaakt om daar de komende jaren alle aandacht aan te geven.

Toelichting bestuursfuncties:
De post van organisatiesecretaris wordt gesplitst in een secretaris voor interne zaken en in een strateeg voor externe organisatorische aangelegenheden. De secretaris houdt voorlopig de aansturing van de werkgroepen in de smiezen totdat deze goed draaien waarna de werkgroepleden onafhankelijk van het bestuur opereren.

De post van ledenadministratie wordt omgevormd om deze interactiever en communicatiever te maken. In vervolg heet dit dan ook ledenorganisatie waarin men zich bezig houdt met de wijkverspreiders, Tribunebezorgers en alle contacten met de leden en sympathisanten. Deze is dan ook het eerste aanspreekpunt voor onze SP-leden.

De afdelingsvoorzitter blijft eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de afdeling en vertegenwoordigt de SP Venlo in de Partijraad, Regioconferentie en Regio-overleg. Verder is deze het eerste aanspreekpunt voor pers, media, politieke partijen en derden (extern) en voor andere SP-afdelingen en SP-zaken (intern).

Het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) leden (intern) is de secretaris of de ledenorganisatie; afhankelijk waar het om waar het om gaat.

In verkiezingstijd zal Guus Janssen fungeren als campagneleider. Guus was en al eens campagneleider en van 1972 tot 1993 afdelingsvoorzitter van de oude en andere SP Venlo, die ter ziele ging in 2000. Guus' ruime ervaring wordt op deze wijze optimaal benut. Voor deze werkwijze is tevens gekozen zodat specifieke taken goed ondergebracht worden en de afdelingsvoorzitter zich sec kan bezig houden met het besturen van de SP Venlo. De voorzitter is bovendien kandidaat voor de Provinciale Staten, waarmee de werkdruk nog eens extra toeneemt.

Binnenkort zal op de ‘Contactpagina’ elders op deze website, een uitgebreid overzicht verschijnen met foto’s en persoons- en functieomschrijvingen van elk bestuurslid.

U bent hier