h

SP aanwezig bij Startersdag KvK

4 november 2006

SP aanwezig bij Startersdag KvK

Hart voor de zaak Zaterdag 4 november werd in de Venlose Maaspoort de Startersdag gehouden, georganiseerd door de Kamer van Koophandel. Beginnende ondernemers konden diverse workshops bijwonen en een kleine beurs bezoeken.
Bij de ingang stonden enkele SP-leden (zelf ondernemers) die aan de bezoekers folders uitreikten, waarin gepleit wordt voor een sterker MKB.

De bezoekers waren erg geïnteresseerd in onze folder en ook de binnen neergelegde flyers vonden gretig aftrek.
Het moge duidelijk zijn dat niet alleen de grote partijen opkomen voor de ondernemer en werkgevers. Juist bij de grote partijen ziet men dat ze zich vooral bezig houden met de grote bedrijven en multinationals en het MKB uit het oog verliezen.
Juist de SP maakt zich sterk voor het midden- en vooral het kleinbedrijf. Deze ondernemers gaan een grote uitdaging aan maar nemen ook een enorm risico en juist de politiek moet hen dan steunen in het streven naar zakelijk succes.

Startersdag1Kleine ondernemers zijn van grote waarde voor de economie, maar krijgen te weinig aandacht van de politiek. Het starten van een bedrijf wordt nodeloos moeilijk gemaakt, er is onnodige regelgeving en nauwelijks sociale zekerheid. Ruim één op de tien kleine ondernemers leeft onder de armoedegrens, en de gevolgen van criminaliteit vormen een bedreiging.

Startersdag2 Onder de titel Hart voor de zaak heeft de SP een aantal voorstellen gelanceerd om de positie van eenmanszaken en kleine ondernemers te versterken. De SP wil dat er structurele maatregelen worden genomen om kleine ondernemers te ondersteunen. De kleinschaligheidaftrek moet fors worden verhoogd en het belastingtarief over de eerste 41000 euro winst moet worden verlaagd. Kleine bedrijven moeten bij ziekte van werknemers nog maar één in plaats van twee jaar loon doorbetalen. Ook moet er een verbod komen op verkoop onder de inkoopsprijs.

De volledige notitie is te downloaden via deze link.

U bent hier