h

Venlose Vredesvlam ontstoken

20 juni 2005

Venlose Vredesvlam ontstoken

SP-Venlo ondersteunt initiatief


Vredes Vlam Logo
Op zondag 5 juni is het vuur van de Wereldvredesvlam in Venlo aangekomen. In een speciaal hiervoor opgericht monument in het Julianapark achter het Limburgs Museum werd de Venlose vlam aangestoken. Een monument van hoop en vertrouwen, een plek waar we stil staan bij oorlog en onrecht, vrede en veiligheid. Kortom een plek van bezinning.

De vlam is een initiatief van de Stichting Wereldvredesvlam Venlo i.s.m. Respectvol Venlo. Het idee voor het monument is ontstaan nadat René Steegmans slachtoffer werd van zinloos geweld.

Natuurlijk ondersteunt de SP afdeling Venlo dit initiatief. Eerder hebben wij al een financiële bijdrage geleverd, want geld is in deze ook van essentieel belang. Zonder de donaties van zo veel organisaties en particulieren zou dit monument nooit gerealiseerd kunnen worden. Toch is er nog een groot financieel tekort om de vlam ook in de toekomst veilig te stellen en brandende te houden. Wellicht dat u ook een bijdrage kunt en wilt leveren?

Stort dan 5,- of meer op bankrekeningnummer 1905 19 029 ten name van Stichting Wereldvredesvlam Venlo.

U bent hier