h

Regioconferentie SP Limburg

Belangrijkste onderwerp is het aanstaande partijcongres (op 20 januari 2018). De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten. Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.

Let op: Datum staat nog niet vast, wordt 2e of 3e.

Datum en tijd: 
zondag, december 3, 2017 -
11:00 tot 16:00
Waar: 
Roermond, Theaterhotel De Oranjerie

U bent hier